11/25/2010

White as snow


I love these porcelain beads! Together with milkwhite crystals and details in Tibetan silver, it feels like a crispy winter day. Hearts in different patterns, of course...

Jag älskar de här vita porslinspärlorna! Tillsammans med mjölkvita kristaller och detaljer i tibetanskt silver får de mig att tänka på en frostnupen vinterdag. Hjärtan i olika mönster, förstås...

22.50 USD
17,00 euro

No comments: