11/25/2010

Bookmarks

Custom order (4 or them). Bookmarks in pink, light blue and deep red. The colorful one is Sera's bookmark!
Beställningsarbete (4 av dem). Bokmärken i rosa, ljusblått och djuprött. Det granna är Seras eget bokmärke!

No comments: