10/30/2010

Brown and Halloween

A heavy brown memory bracelet with a lot of different brown and black beads. Details in Tibetan silver and the end beads are beautiful shimmering cat's eye beads!

Ett gediget brunt memory armband fyllt av bruna och svarta parlor. Detaljer i tibetanskt silver och andparlorna i harlig cat's eye.

Halloween orange-black-green! A memory wire with black rubber tubes and Halloween colors.

Halloween orange-svart-gron! Ett memoryarband med svarta gummituber och Halloween-farger.

The brown: 18.00 USD, Halloween: 12.00 USD
Det bruna: 13 euro, Halloween 9 euro

Purple on a chain

A long necklace with the loveliest shimmering purple glass beads. Small matching glass pearls, a silver plated chain and a heavy purple glass heart! It's all purple!!

Ett langt halsband pa en kedja av silverplaterade oglor. Harliga glasparlor i lila lyster med matchande sma runda parlor och ett tungt glashjarta!


Matching earrings!
Matchande orhangen!


33.00 USD with earrings 37.00 USD
24,00 euro, set med orhangen 27.00 euro

10/24/2010

My favorite!

This is by far the best memory bracelet I have made (in my own opinion of course...) I found these stunning glass beads in greyish blue in a bead store in Dupont Circle. Togheter with plain silver tubes, swarovski crystals and small details in tibetan silver, it's simple and stylish. Small hearts in silver on the ends of the wire.
Belongs to my lovely sis!

Det har ar nog det vackraste memoryarmbandet jag gjort, tycker jag sjalv alltsa... Jag hittade de underbara glasparlorna i en butik i Dupont Circle. Tillsammans med slata silvertuber, swarovskikristaller och sma detaljer i tibetanskt silver, blir det en simpel och stilig helhet. Sma hjartan i silver pa andan av vajern.
Tillhor min kara syster!

Ice-blue and sea-green2 memory wire bracelets. The one above has different ice-blue beads and twisted silver tubes. Lampwork-, glass- and freswater beads. The one under is a green-blue sea theme with plain silver tubes and beads of cracked glass. Details in Tibetan silver in both.

2 memoryvajer-armband. Ovan ett i isblatt med tvinnade silvertuber, lampwork-, glas- och sotvattensparlor. Det under har havstema med gront och blatt, slata silvertuber och parlor i krossat glas. Alla detaljer i tibetanskt silver.

21.00 USD
15.00 euro

The sea-green SOLD!
Havsgrona SALT!

10/12/2010

MegaMemory

A delicious mix of different shades of red and pink with a mix of white and frost-white. Tibetan silver details and a "Made with love" heart on several layers of memory wire! A statement bracelet!

Här är en härlig mix av rött och rosa i olika nyanser, vitt och frostvitt, detaljer i tibetanskt silver och ett hjärta med "Made with Love". Allt trätt på flera varv av memoryvajer. Ett maffigt armband! 

27.50 USD
20,00 euro 

Noisy pink :) and pale pink!

 A custom made pale pink memory bracelet. Freshwater pearls, glass beads in different shades of pink, small tibetan silver details and two romantic hearts on a wire with silverplated tubes.

Ett beställt armband i ljuvt rosa. Sötvattenspärlor, glaspärlor i olika rosa nyanser, små detaljer i tibetanskt silver och tvår romantiska hjärtan trädda på ett memoryvajer-armband med silvertuber.

16.00 USD
12,00 euro
 
Noisy, feminine bracelet! Cute glass triangles, darker pink lampwork beads and small glass beads on a double chained bracelet.

Rasslande, skramlande armband! Söta glastrianglar, mörkare lampworkpärlor, små glaspärlor är fästa i ett armband med dubbla länkar.

22.00 USD
16,00 euro

SOLD! SÅLT! 

Light pink with shades of red and brownThis chips-necklace has colors with harmony; pink, brown and red. Strung randomly to a short necklace with a lovely big clasp and a medallion plus small round silverplated beads, it's a necklace made for fall! Matching bracelet - of course!Det här halsbandet är gjort av glaschips i harmoniska färger; rosa, rött och brunt. Mitt favoritlås och en stor silverpläterad medaljong gör halsbandet till ett perfekt hösthalsband! Matchande armband finns förstås :)
Necklace 19.00 USD, bracelet 12.00 USD, set 28.00 USD
Halsband 14,00 euro, armband 9.00 euro, set 20,00 euro
Svart-rosa

Black and pink! Black ruber tubes, the thin ones. Bubblegum pink small beads, lampwork beads, hearts in tibetan silver and small swarovski crystals in a memory wire bracelet!
Svart och rosa! Smala svarta gummituber på ett memoryvajer-armband. Tuggummirosa små glaspärlor, rosa lampworkpärlor och vackra hjärtan i tibetanskt silver.


16.00 USD
12,00 euro

10/08/2010

Soft pink


A lovely necklace in soft pink shades. Freshwater beads, tibetan silver hearts, glass beads and a romantic heart!

Ett sött halsband i olika rosa nyanser. Sötvattenspärlor, hjärtan i tibetanskt silver, glaspärlor och ett romantiskt hjärta.

29.00 USD
22.00 euro

Pink ball-set


A nice semi-long necklace with pink lampwork beads, old-pink glass beads and a big glass ball in pink/clear.
The clasp is nice, you can wear the necklace with clasp down, showing the glass ball or in the neck without the ball.


Ett halvlångt rosa-ljuvt halsband med rosa lampworkpärlor, gammalrosa glaspärlor och en stor glasboll i rosa/genomskinligt.
Det fina låset får gärna synas och bäras framtill med glasbollen men du kan också ha det i nacken utan bollen!


28.00 USD
20,00 euro

Fall Flowers

Glass flowers in October-colors on a memory wire with silver tubes and cute leaf!

Glasblommor i oktoberskrud på en memoryvajer med silvertuber och härliga löv!


16.00 USD
12,00 euro
SOLD! SÅLT!10/06/2010

Pink Flowers

Pink shell-flowers, pink cubes and crystals on a long chain.
Rosa snäckskalsblommor, rosa kuber och kristaller på en lång kedja.

28.00 USD
20,00 euro

Furnace

Interesting cubes in furnace glass and colorful beads in cracked glass on a long thread of waxed linen.
Intressanta furnace-kuber och färgglada pärlor i krossat glas på ett långt halsband av vaxad lintråd.

25.00 USD
18,00 euro 

Mmmm pink....

I don't know what I love more - the pink bracelet or the sunrays in the picture! Big pink balls, porcelain rose beads and pink freshwater pearls. Romantic!

Jag vet inte vad jag gillar mer - armbandet eller det underbara ljuset i bilden! Stora rosa bollar, porslinsrosor och rosa sötvattenspärlor. Romantik!

19.50 USD
14,00 euro

Grace

Edible lampwork beads in pink, striped pink and white glass beads in a bracelet. A "grace"-charm hangs nicely from it!

Ätbara lampworkpärlor, randiga rosa och så vita glaspärlor i ett "grace"-armband.

16.50 USD
12,00 euro 

Pink Month

October is the breast cancer awareness month and I try to honor that in my jewelry. Thus you will see a lot of pink for a month! This cutie is a chain braclet with beautiful pink glass beads, swarovski crystals that make a nice noise when you move!

Oktober är månaden då man uppmärksammar bröstcancer och jag försöker stöda den med att göra smycken i rosa. Här ser ni ett härligt rassligt armband med rosa glaspärlor och swarovski kristaller.

18.00 USD
13,00 euro 

Autumn Leaf

The orange leaf was my inspiration for this memory bracelet. Orange, green and yellow beads strung together on a wire with both silver and rubber tubes. It matches the trees in October!

Det orange lövet inspirerade mig att göra det här armbandet. Orange, grönt och gult träddes på en vajer tillsammans med både silver och gummituber. Det matchar ju oktoberlöven i naturen! 

21.00 USD
15,00 euro 

Maffigt Memory

A big, showy memory bracelet with blue-grey, beige and a lot of details in Tibetan silver.
Ett stort, maffigt memory-armband med gråblå och beige pärlor samt detaljer i tibetanskt silver.

22.00 USD
16,00 euro 

Orange for fall!

This bracelet is happy with orange, red, purple and yellow beads. Perfect when you want to cheer up a gloomy day!

Ett armband i lyckliga färger; orange, gult, lila och rött. Perfekt energikick en grådaskig dag!

16.50 USD
12,00 euro

Brown chocolate

A chocolate bracelet! Lovely brown beads combined with striped and marbled together with copper colored details.

Ett choko-armband! Underbara bruna pärlor tillsammans med randiga och marmorerade. Koppardetaljer.

16.50 USD
12,00 euro

loooong blue necklace

A custom made superlång necklace with icy blue glass balls, clear crystals and cubes and details in Tibetan silver. Wear it single as a long beautiful necklace or double as more party style :)

Ett specialbeställt halsband med isblå glasbollar, klara kristaller och kuber och detaljer i tibetanskt silver. Bär det enkelt som ett långt, prydande halsband eller dubbelt i mera party-stil :)

39.00 USD
28,00 euro

SOLD! SÅLD!

Wine glass charms

Make sure you keep your own glass - and cheer it up with one of the cute charms! No more hassels with finding your glass!

Håll reda på ditt eget glas och pigga upp dukningen med de här söta vinglas-markörerna! Inget mer "är det här mitt glas eller ditt?"

14.00 USD
10,00 euro

Green Love

I love this necklace! Green-blue faceted beads, tibetan silver details and a heavy, beautiful heart! Perfect for fall!

Jag älskar det här halsbandet även om grönt inte är min färg! Blågröna facetterade glaspärlor är kombinerade med bollar och detaljer i tibetanskt silver. Ett underbart, stort silverfärgat hjärta är pricken över i! Härligt för hösten!

30.00 USD
22,00 euro 

Purple Candies

Lovely purple candy-beads in different shapes strung on a waxed linen thread. The big glass beads are combined with grey glass beads and purple cracked beads.

Härliga godis-pärlor trädda på vaxad lintråd tillsammans med grå glaspärlor och lila pärlor i krossat glas.

25.00 USD
18,00 euro 

10/01/2010

Brown freshwater pearls


A different style (for me). Chocoloate-dark-brown freshwater beads, copper spacers and -details and a heavy heart in dark steel color. Lovely for both a day at work or for a party!

Det här är ett litet annorlunda halsband (för mig) med mörkt chokobruna sötvattenspärlor, detaljer i koppar och ett tungt stålfärgat hjärta. Fint både till vardag och fest!


26.00 USD
19,00 euro

Black dotted bracelets


Wonderful dotted glass beads, black with shades of different colors. I put them on a memory wire, made it a little bit longer so this is a "big" bracelet. Details in tibetan silver.

Vackra prickiga glaspärlor i svart med många färgnyanser i prickarna. Här på en memoryvajer, litet längre så resultatet är maffigt! Detaljer i tibetanskt silver.


22.00 USD
16.00 euro
SOLD! SÅLT!

The same dotted beads but here on a semi-stiff wire combined with black cubes and faceted beads. Tibetan silver details.

Samma prickiga pärlor men här på en halvstel vajer tillsammans med facetterade glaspärlor och -kuber. Detaljer i tibetanskt silver.

16.50 USD
12,00 euro