11/30/2010

Long Red


Long, red necklace with faceted big and small glass beads and a chain. The pendant can easily be removed with the clasp for more casual look!

Långt, rött halsband med facetterade glaspärlor på en kedja. Hänget går att ta bort eftersom det är fäst med ett papegojlås. Så får du ett festligt halsband men också ett mer vardagligt!

32.50 USD
25,00 euro

SOLD! SÅLT!

Rött set - Red set


Red set for the holidays! Wonderful blood red glass beads with attitude! Short red necklace with two silver plated hearts.
Ett rött set för juletid och varför inte annars också. Blodröda, vackra pärlor. Kort rött halsband med två silverpläterade hjärtan.

 Bracelet with hearts in Tibetan silver and red beads. Armband med hjärtan i tibetanskt silver och röda pärlor.


Earrings that look like lingon berries! Lingonliknande örhängen!

Necklace 26.00 USD
Bracelet 19.50 USD
Earrings 10.00 USD
The whole set 52,00 USD
Halsband 22,00 euro
Armband 15,00 euro
Örhängen 8,00 euro
Hela setet 40,00 euro

Midnight-design


One night, when I couldn't sleep, I designed this in my head. I was too lazy to get up and actually make it but the bracelet was still clearly in my memory when I woke up. Christmas red, a big heart, frosted glass beads and lots of nice details in Tibetan silver. Made with love!

En natt då jag absolut inte kunde sova, låg jag och designade det här i huvudet. Jag var för lat för att orka stiga upp och faktiskt göra det men bilden fanns kvar på morgonen. Rött, julrött, frostvitt, ett stort rött hjärta och fina detaljer i tibetanskt silver. Made with love!

22.00 USD
17,00 euro

11/25/2010

Bookmarks

Custom order (4 or them). Bookmarks in pink, light blue and deep red. The colorful one is Sera's bookmark!
Beställningsarbete (4 av dem). Bokmärken i rosa, ljusblått och djuprött. Det granna är Seras eget bokmärke!

Ett näpet blått halsband


A cute blue necklace with flower pendant. Matt blue glass beads, blue crystals, silverbeads and flowers in i shorter necklace. Custom order.

 Beställningsarbete! Ett näpet blått halsband i mattblå glaspärlor, blå kristaller, silverpärlor och -blommor. En kortare variant.

29.00 USD
22,00 euro

White as snow


I love these porcelain beads! Together with milkwhite crystals and details in Tibetan silver, it feels like a crispy winter day. Hearts in different patterns, of course...

Jag älskar de här vita porslinspärlorna! Tillsammans med mjölkvita kristaller och detaljer i tibetanskt silver får de mig att tänka på en frostnupen vinterdag. Hjärtan i olika mönster, förstås...

22.50 USD
17,00 euro

Red set for christmas


Christmas-red! Glass nuggets, seed beads and clear swarovski crystals, can it be more christmas? A big, light heart with ornaments in Tibetan silver.

 Ett juligt smycke i rött med röda nuggetar, små pärlor och klara swarovski kristaller. Ett lätt hjärta med graveringar i tibatanskt silver - kan det bli mera JUL?Matching bracelet in same nuggets, crystals and seed beads. Added: hearts, hearts, hearts in Tibetan silver!
Matchande armband i samma nuggetar, kristaller och små pärlor. Hjärtan i olika former!

Necklace 28,00 USD, bracelet 21.00 USD, if you take the set, it's 45.00 USD
Halsband 21,00 euro, armband 16,00 euro, tar du hela setet blir det 34 euro

11/21/2010

Grey necklace matching the bracelet from a previous post


A stylish grey necklace with chips, coins and beads in cat's eye. Smoke colored swarovski crystals and lovely balls in tibetan silver! I'll post a picture of the bracelet too.

Ett stiligt halsband i grått med chips, slantar och pärlor i cat's eye. Rökfärgade swarovskikristaller och ljuvliga bollar i tibetanskt silver. Här nedan ser du det matchande armbandet.

Necklace 29.00 USD
Halsband 21,00 euro

Bracelet 22.00 USD
Armband 16,00 euro

Black glass heart


Black and grey glass heart with a "chain" of beads in black, grey and Tibetan silver.

Svart och grått glashjärta med en "kedja" av svarta, gråa och silverpläterade pärlor.

26.00 USD
19,00 euro

SOLD! SÅLT!

Christmas Clip


White Lucite flowers, faceted deep red glass beads and leaves on a chain. Clip it on a chain or to your purse for christmas! Or give it to a friend :)

Vita Luciteblommor, djupröda facetterade glaspärlor och löv på en kedja. Fäst det på en kedja eller din handväska eller ge det till en vän :)


12.00 USD (chain not included)
9,00 euro (kedjan ingår inte)

Clips for chains


A clip to hang on a chain or leather cord. A heavy silver plated heart, wonderful lucite flowers, purple cracked glass beads and fancy silver plated small balls. So feminine!

Ett hänge att knäppa fast på en kedja eller läderband. Ett silverpläterat hjärta, underbara lucite-blommor, små lila pärlor i krossat glas och fina silverbollar. Så feminint!!


12.00 USD (chain not included)
9,00 euro (kedjan inte inkluderad)

11/17/2010

Collage in blue-grey

 My favourite beads, big cracked glass nuggets in a blue-grey color. Here on a long chain together with matching small glass beads in same shade.

Mina favoritpärlor, stora nuggetar i krossat glas här på en lång kedja tillsammans med matchande små glaspärlor i krossat glas.

 Lady Sophia Alvarez showing how long the necklace is.
Lady Sophia Alvarez demonsterar hur lång halsbandet är.


Matching earrings - of course! Matchande örhängen - naturligtvis!

Necklace 33.00 USD, set with earrings 40.00 USD
Halsband 25,00 euro, set med örhängen 30,00 euro

Collage of grey set


Here is a set of perfect jewelry for the fall and winter!
Ett set perfekt för höst och vinter!

 Necklace with dark grey cat's eye beads and flat hematite beads. Flowers in Tibetan silver and a big pendant-flower!
Halsband i mörkt grå cat's eye och hematit. Blommor i tibetanskt silver samt ett stor blomhänge!Matching bracelet with the same cat's eye beads and flowers. Cute charms :) Bracelet in just 2 rows to not overwhelm the necklace.
Matchande armband med samma cat's eye och blommer. Söta små hängen. Armbandet är endast dubbelt för att inte köra över det maffiga halsbandet.

Hanging matching earrings. Hängande matchande örhängen.


Necklace 33.00 USD, bracelet 16.00 USD, earrings 12.00 USD
Halsband 25,00 euro, armband 12,00 euro, örhängen 9,00 euro

Set 54.00 USD
Set 40,00 euro

Clip on in blue-grey


Clip this piece of jewelry on a chain or on your purse. Grey-blue cracked glass beads with one beautiful stone and small flowers.

Knäpp det här smycket på en ked eller på din handväska! Blågrå pärlor i krossat glas och en vacker sten längst ner tillsammans med små blommor.

12.00 USD
9,00 euro

11/16/2010

Glass heart and milky white chips


A 3-strand necklace with milky white glass chips, brown cat's eye coins, light brown big seed beads and a shimmering brownish glass heart. Twist it or let the strands hang straight for different looks.

Ett treradigt halsband med mjölkvita glaschips, bruna cat's eye slantar och ljust bruna glaspärlor tillsammans med ett brun-beige glashjärta. Tvinna pärlraderna eller låt dem hänga rakt, olika looks!

34.00 USD
25,00 euro

Brown shimmering beads

Big shimmering beads! Found them in a store and bought only 3, the ones you see here. Together with brown cat's eye beads, chocolate colored glass beads and silver details you get a delicious bracelet!

Bruna stora glänsande pärlor! Hittade dem i en butik och köpte bara de tre du ser här! Tillsammans med bruna cat's eye pärlor och chokobruna glaspärlor blir det ett smaskigt armband!

23.00 USD
17,00 euro

SOLD! SÅLT!

11/10/2010

Big Brown Bracelet

This memory wire braclet is a little bit wider than usual and fits bigger wrists! Brown lampwork discs, coffe brown glass beads and details in Tibetan silver plus twisted silvertubes in a stylish combination.

Det här memoryarmbandet är litet vidare än de andra och passar folk med grövre handled. Bruna lampworkpärlor, kaffebruna glaspärlor tillsammans med silvertuber och -detaljer i ett stiligt armband!

23.50 USD
17,00 euro

11/09/2010

Bookmarks for the reader!


A gift for a reader! Lovely bookmarks in Tibetan silver! The blue crystal has an angel hanging and the pink has a cute glass heart. More to come, just give me color suggestions!

En fin present för en bokmal! Härliga bokmärken i tibetanskt silver. Den blå har en ängel och den rosa en glashjärta. Mer på kommande, ge mig bara vinkar om färgval!

14.00 USD
10,00 euro

An Alaskan moose but very Finnish too ;)
En älg från Alaska men den ser likadan ut i Finland ;)

Christmas blue?

Does everything have to be red and cute and warm for christmas? Maybe you can have a blue christmas too? Blue lampwork beads, glass beads and crystals in a nice glamorous mix!

Allt måste väl inte vara rött för att vara juligt? Blått kan väl också gå fint? Det här memoryarmbandet har blå lampworkpärlor, glaspärlor och kristaller i en litet mer glamorös mix med glitter i!

23.50 USD
17,00 euro

Brown flowers and pink crystalsI'm so in love with the shell flowers and buy them in different colors! Here is a favorite color combination with brown and pink.

Jag älskar de här snäckskalsblommorna! Här är de bruna med rosa pärlor emellan, en fin färgkombination vilken årstid som helst!

28.00 USD
20,00 euro

11/08/2010

Guardian Angels!Cuties! Guardian angels on a hook clasp. Attach it to a chain for a necklace or just to your purse or wallet. This is a perfect give-away for somebod you like!

Sötnosar! Änglar som är på ett papegojlås och kan fästas var du vill, på en kedja eller varför inte bara på din handväska eller plånbok! Perfekt present till nån du gillar och som har allt...
5.00 USD per angel
3,50 per ängel

Flowers in black and silverFlowers don't always have to be colorful and cute! These in black and silver look gorgeous too! A soundful bracelet with black glass coins, flowers and crystals. Nice for winter parties!

Blommor behöver väl inte alltid vara så färggranna och söta? De här i svart och silvergrå ser underbara ut i det här skramlande armbandet. Svarta glasslantar, kristaller och blommer gör det till ett festarmband!


23.00 USD
17,00 euro

SOLD! SÅLT!

11/07/2010

Grey cat's eye bracelet

I've made a couple of grey cat's eye necklaces that have been so popular. This bracelet is to match that one. Nuggets and round cat's eye beads together with grey chips, crystals and details in Tibetan silver.

Jag har gjort några cat's eye halsband som varit så populära. Det här armbandet är gjort för att matcha det halsbandet. Nuggetar och runda cat's eye pärlor tillsammans med grå chips, kristaller och detaljer i tibetanskt silver.

24.00 USD
17,00 euro

SOLD! SÅLT!

Dreaming of a white Christmas!

Crystal clear memory bracelet! White porcelain beads, milkwhite glass nuggets and chips, clear crystals and white swarovskis togheter makes it so pure and clean!

Kristallklart armband! Vita porslinspärlor, mjölkvita nuggetar och chips, kristaller och vita swarovskin gör det här armbandet så klart och rent! Fint både vinter och sommar!

24.00 USD
17,00 euro

Grönt är sött! Green is sweet!Dark green freshwater pearls in a semi long necklace. The strand has some lighter green swarovski crystals and Tibetan silver beads in between to make i lighter. The pendant says "be true to yourself" and has one beed wrapped on it. That was fun to make!

Mörkgröna sötvattenspärlor blev här ett halvlångt halsband. För att lätta upp det litet, varvade jag sötisarna med några swarovskikristaller i ljusare grönt och pärlor i tibetanskt silver. Hänget säger "be true to yourself" och har en ensam pärla wrappad på sig. Det var kul att  göra!

28.00 USD
20,00 euro

SOLD! SÅLT!