11/02/2010

Hearts and pink


A custom made necklace for October, the breast cancer awareness month. Many different pink beads but the hearts are dominating,both in lampwork and in Tibetan silver. A semi- long necklace!

Det här är ett beställningsarbete för rosa månaden oktober. Flera rosa pärlor men det genomgående temat är hjärtan, både i lampwork glas och i tibetanskt silver. Ett halvlångt halsband.


34.00 USD
24,00 euro
SOLD! SÅLT!

No comments: