11/30/2010

Midnight-design


One night, when I couldn't sleep, I designed this in my head. I was too lazy to get up and actually make it but the bracelet was still clearly in my memory when I woke up. Christmas red, a big heart, frosted glass beads and lots of nice details in Tibetan silver. Made with love!

En natt då jag absolut inte kunde sova, låg jag och designade det här i huvudet. Jag var för lat för att orka stiga upp och faktiskt göra det men bilden fanns kvar på morgonen. Rött, julrött, frostvitt, ett stort rött hjärta och fina detaljer i tibetanskt silver. Made with love!

22.00 USD
17,00 euro

No comments: