10/06/2010

loooong blue necklace

A custom made superlång necklace with icy blue glass balls, clear crystals and cubes and details in Tibetan silver. Wear it single as a long beautiful necklace or double as more party style :)

Ett specialbeställt halsband med isblå glasbollar, klara kristaller och kuber och detaljer i tibetanskt silver. Bär det enkelt som ett långt, prydande halsband eller dubbelt i mera party-stil :)

39.00 USD
28,00 euro

SOLD! SÅLD!

No comments: