10/12/2010

Noisy pink :) and pale pink!

 A custom made pale pink memory bracelet. Freshwater pearls, glass beads in different shades of pink, small tibetan silver details and two romantic hearts on a wire with silverplated tubes.

Ett beställt armband i ljuvt rosa. Sötvattenspärlor, glaspärlor i olika rosa nyanser, små detaljer i tibetanskt silver och tvår romantiska hjärtan trädda på ett memoryvajer-armband med silvertuber.

16.00 USD
12,00 euro
 
Noisy, feminine bracelet! Cute glass triangles, darker pink lampwork beads and small glass beads on a double chained bracelet.

Rasslande, skramlande armband! Söta glastrianglar, mörkare lampworkpärlor, små glaspärlor är fästa i ett armband med dubbla länkar.

22.00 USD
16,00 euro

SOLD! SÅLT! 

No comments: