12/09/2010

MOP- mother of pearls


I've had these MOP-beads for a while but never known what to do with them. I found the circles so boring even if I love the color! Suddenly I got an idea, to put a bead inside the circle and I think it looks quite nice! I decided to change the pattern by adding a keshi pearl to break the symmetry.

Jag har haft de här MOP-pärlorna en längre tid men inte haft en aning om vad jag ska göra av dem. Jag tyckte cirklarna var litet tråkiga även om färgen är fin. Så kom jag på att jag kan placera en pärla mitt inne i cirkeln och resultatet blev ju bra! Jag ville bryta symmetrin och satte in ett par keshipärlor här och där.


29.00 USD
23,00 euro

No comments: