12/01/2010

Irländska vinglasmarkörer

No more "is this glass mine" :) Let your wine glass have it's own jewelry! A swarovski crystal in each, fancy!
"Är det här mitt glas, eller...?" Märk ditt glas med ett smycke. Här med en swarovski i varje!

20.00 USD for all 8
16,00 euro för alla 8

No comments: