12/08/2010

Chocolate!I love this fat, chunky heart! Here together with glass beads in the most yummy chocolate color! Balls of different size and a big clasp.

Jag älskar det här bulliga hjärtat! Här finns det på ett halsband med smaskigt chokofärgade glassbollar av olika storlek.


Lady Sophia Alvarez showing how to wear it! Lady Sophia Alvarez visar här hur det ska bäras!29.00 USD
22,00 euro

No comments: