1/13/2010

Turquoise!I made these earrings to match the turquoise necklace that I posted earlier. They can, of course, be worn separately also! Two stones are combined with small silver spacers and a little bit special hooks!


De här örhängena gjorde jag för att matcha det tidigare postade halsbandet men de kan ju naturligtvis bäras separat! De två turkosa stenarna är här kombinerade med små oregelbundna silverpärlor och litet annorlunda krokar!

Earrings 7.00 USD (see set price)
Örhängen 5,00 euro (se pris för hela setet)

No comments: