1/04/2010

Chrystal clear

A light, clear necklace to wear every day! Glass nuggets are cheered up with small glass cubes in different colors like red, green, blue.
Det här lätta halsbandet kan bäras till vardags till nästan vilken klädsel som helst. De genomskinliga glasnuggetarna fräschas upp av små kuber i rött, grönt och blått.
24.00 USD
17,00 euro

No comments: