11/16/2012


Min all-time favoritfärgkombination! Jag har alltid älskat lime/grönt/turkost/blått såsom här i det rassliga, ljuvliga armbandet. Vi vill ha sommaren tillbaka! Piggar upp höstmörkret :)

My all time favoritcombo: lime/green/blue/turquoise on a noisy, lovely bracelet. We want summer back! Meanwhile, let's use colorful accessories!

18,00 euro
21.00 USD

No comments: