11/23/2012

Löv och Svala


Big leaf with small bird, green beautiful beads in different shades and shapes. Stort löv med liten svala, många gröna glaspärlor i olika form och nyans.

No comments: