5/07/2011

The key to a secret...

Här har jag använt epoxymetoden igen. På en grå bakgrund har jag planterat en nyckel. Enkelt och stiligt.

This pendant is made with epoxy. I used a grey surface and a small key. Simple but stylish.

24,00 euro
32.00 USD

No comments: