10/13/2015

Grey Flowers!


Happy Monday! Welcome the new week with an interesting grey necklace made of shell flowers, irregular beads and round glass beads.

Glad Måndag! Hälsa den nya veckan välkommen i ett intressant grått halsband med snäckskalsblommor, oregelbundna stenar och grå glaspärlor.
No comments: