6/07/2011

Rica!!

Rica is a happy, funny necklace made of linen thread. I used yellow, orange and pink in nuggets, beads and buttons. Leaves and flowers in Tibetan silver. Cheers up any top!

Rica är ett spralligt, glatt halsband gjort på lintråd. Jag använde gula, orange och rosa pärlor, nuggetar och knappar. Löv och blommor i tibetanskt silver. Det här halsbandet piggar upp vilken topp som helst!

18,00 euro
23.00 USD

No comments: