9/19/2010

dots....

I bought these lovely almoust-round, dotted beads but didn't really know what to do with them.... As part of the dots are greenish, I combined them with green crystal beads and grey keshi pearls. I must admit I like it!

Jag köpte de här nästan-runda glasslantarna en dag men hade ingen aning om vad jag sku göra med dem. Eftersom prickarna har litet grönt i sig, kombinerade jag dem med gröna kristaller och med de härliga oregelbundna keshi stenarna. Jag måste medge att jag blev positivt överraskad!

29.00 USD
22,00 euro

No comments: